Údržba a servis


Palivo


Dvoudobý motor přístroje musí být poháněn směsí sestávající ze značkového benzinu a kvalitního motorového oleje.

Kvalita těchto provozních látek má rozhodný vliv na funkci a životnost motoru.

Benzin

Používat pouze značkový benzin, který má nejméně 90 ROZ. Pokud má normální benzin méně než 90 ROZ, použít benzin Super - bezolovnatý nebo s olovem.

Z důvodů ochrany zdraví a životního prostředí používat přednostně bezolovnatý benzin.

Motorový olej

Používat pouze jakostní olej pro dvoudobé motory - nejlépe olej STIHL pro dvoudobé motory. Je přizpůsoben pro motory STIHL a zaručuje jejich dlouhodobou životnost ! Jakýkoli jiný jakostní olej pro dvoudobé motory musí odpovídat klasifikaci TC.

Méně jakostní benzin či olej mohou způsobit poškození motoru, těsnění, vedení a palivové nádržky.

Příprava palivové směsi
Vyvarovat se přímého kontaktu pokožky s benzinem či olejem jakož i vdechování benzinových výparů - je to zdraví nebezpečné !
 • Do kanystru, který je povolen pro přechovávání pohonných hmot, nalít nejdříve motorový olej, potom benzin - a důkladně směs promíchat.
Směšovací poměr
u oleje STIHL 1:50 pro dvoudobé motory:
1:50 = 1 díl oleje + 50 dílů benzinu.

U ostatních značkových olejů pro dvoudobé motory s klasifikací TC:
1:25 = 1 díl oleje + 25 dílů benzinu.Skladování palivové směsiPalivová směs stárne - smíchat pouze množství potřebné na několik měsíců. Palivovou směs skladovat na suchém a bezpečném místě pouze v kanystrech povolených pro přechovávání paliva.
 • Kanystr s palivovou směsí před naplněním silně protřást.
 • Pozor ! V kanystru se může vytvořit tlak - opatrně otvírat !
 • Palivovou nádržku a kanystr čas od času důkladně vyčistit. Likvidaci k čištění použité kapaliny provést předpisově a s ohledem na životní prostředí !
 • Uzávěr nádržky a její okolí před naplněním pečlivě očistit, aby se do nádržky nedostala žádná nečistota !
Olej k mazání řetězuK automatickému, permanentnímu mazání pilového řetězu a vodící lišty používat pouze pro životní prostředí nezávadný jakostní řetězový mazací olej - zejména adhezní olej k mazání řetězu od fy. STIHL nebo biologicky rychle odbouratelný olej STIHL Bioplus.

Životnost pilového řetězu a vodící lišty je podstatně ovlivněna jakostí mazacího oleje - z tohoto důvodu používat pouze speciální olej k mazání řetězu !

Není-li speciální olej k mazání řetězu k dispozici, lze ve vyjímečném případě použít jeden z jednorozsahových olejů třídy HD:

při teplotách od
+ 10ºC ... + 40 ºC SAE 30
+ 10ºC ... - 10 ºC SAE 20
+ 10ºC ... - 30 ºC SAE 20W/10W


Nikdy nepoužívat vyjetý olej ! Nemá potřebné mazací vlastnosti a je pro mazání řetězu absolutně nevhodný.

Vyjetý olej může při déle trvajícím opakovaném styku s pokožkou způsobit rakovinu kůže a je kromě toho škodlivý pro životní prostředí !Zkouška mazání řetězu


Pilový řetěz musí vždy vyhazovat trochu oleje.
 • Nikdy nepracovat bez mazání pilového řetězu ! Běží-li pilový řetěz nasucho, řezací souprava se velmi rychle neopravitelně zničí.
  Před započetím práce vždy zkontrolovat mazání řetězu a stav oleje v olejové nádržce.
 • Každý nový řetěz potřebuje cca. 2 až 3 minuty pro záběh.
 • Po záběhu zkontrolovat napnutí řetězu, v případě potřeby napnutí řetězu seřídit !
Záběh motorové pily


S novou, dosud nepoužitou, motorovou pilou, provádějte běžné úkony řezání, bez mimořádného namáhání. Pilu nechejte častěji vychladnout. Nevytáčejte motor na maximální otáčky bez zatížení (plný plyn bez řezání), a to do spotřebování třetí nádrže paliva. Tím zabráníte zbytečnému přetížení motoru během záběhu pily.
NEZABÍHEJTE NA VOLNOBĚH !

Během záběhu se pohyblivé díly musí ve vzájemném poměru ustálit - v pohonném ústrojí vzniká vyšší třecí odpor. Svého maximálního výkonu motor dosáhne po spotřebě 5 až 15 nádržek paliva.

Nenařizujte karburátor na chudší směs kvůli docílení zdánlivého zvýšení motoru - mohlo by dojít k poškození motoru !Po skončení práce


Povolit pilový řetěz,
pokud byl během provozu při pracovní teplotě dopínán. Při chladnutí se řetěz smršťuje. Nepovolený řetěz může způsobit poškození klikového hřídele a ložisek.

Pokud pila nebude po delší době používána:
 • vyprázdnit a vyčistit palivovou nádržku,
 • pilu nechat tak dlouho běžet, až je karburátor zcela prázdný, aby nedošlo ke slepení membrán karbutároru !,
 • přístroj důkladně očistit, obzvláště žebra válce a vzduchový filtr.

Akční nabídka
Doporučujeme
Najdete nás na Facebook


Najdete nás na Facebook
Najdete nás na Youtube
Najdete nás na Facebook
Najdete nás na Youtube

menu